Pædofilipolitik for Herlev Ishockey Klub

Pædofilipolitik

Hvorfor beskæftige sig med dette emne?

Politikken om pædofili indføres af to årsager. For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til ishockey i klubben.
For det andet indføres det også af hensyn til klubbens trænere og ledere. Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre klubbens trænere og ledere.


Vi mener med dette initiativ at få offentliggjort, at vi i Herlev Ishockey Klub ikke vil tolererer pædofili. Forældre kan trygt sende deres børn til ishockey hos os.


Forebyggelse og gode leveregler

I Herlev Ishockey Klub er det obligatorisk at tjekke de personer, der har direkte kontakt med unge under 15 år, for evt. pædofilidomme. Det vil sige at der skal indhentes en såkaldt børneattest på alle trænere, holdledere, materialefolk og andre relevante personer.


Indhentning af børneattestoplysninger sker ved ansættelse/tiltrædelse. Oplysningerne indhentes efter skriftligt samtykke og kontrolleres af et bestyrelsesmedlem, der skal sikre, at alle relevante personer er indeholdt i listen over personer, der skal udfylde børneattest.


Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar.


I Herlev Ishockey Klub gælder følgende leveregler:

  • Der undgås seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, hjælp med udstyr, jubel eller trøst.
  • Trænere og holdledere må ikke bade sammen med børnene.
  • Trænere eller holdledere må ikke invitere børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, kun hvis der er to voksne til stede.
  • Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.
  • Hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres, kan man altid komme til klubbens bestyrelse.


Herlev Ishockey Klub har på bestyrelsesmødet 12-08-2009 vedtaget ovenstående, som er inspireret af OIK's tilsvarende politik.