Regler for holdindtjening i Klubben

Indtjeningsmulighederne gældende for alle klubbens hold

Følgende regler om indtjening og økonomi mv. gælder for alle klubbens hold.


Fordelingsprocenterne ved indtjening 


  • Cups:

Indtjeningen går 100% til holdet med undtagelse af klubrums- og kiosksalg (100% klub) – medmindre der efter nærmere aftalte er aftalt en anden fordeling.


  • Holdsponsorat:

Indtjeningen går 100% til holdet, men klubben (formanden) skal informeres om holdsponsoratet.


  • Holdopgaver:

Indtjening for holdopgaver udenfor hallen/klubben går 100% til holdet. Der kan f.eks. være tale om rengøring/oprydning, avis- og reklameomdeling, salg af lodder, uddeling af flyers mv.


  • Personlige sponsorater:

Indtjeningen går 100% til spilleren, men det skal godkendes af klubben (formanden), hvis det indebærer, at der skal reklame på klubbens trøjer.Praktiske detaljer om holdkonto

Hvordan afregnes beløbene til/af Klubben:

Når holdet har fået en indtjening ved en aktivitet, sættes beløbet ind på klubbens konto samtidig med, at holdet afleverer dokumentation til klubben (kasseren) for, hvorledes beløbet fremkommer. Dvs. at al økonomi sker gennem klubbens (og dermed holdenes) egne konti, så der er synlig økonomi for alle hold. 

Et hold kan herefter hæve de beløb, holdet ønsker fra sin holdkonto i klubben. Egne holdkasser udenom klubben accepteres ikke.Hvilke hold kan foretage hvilke opgaver?

Alle hold i klubben kan tjene penge (endog rigtig mange) til holdet, og der er i princippet ingen begrænsninger for, hvilke opgavetyper man som hold kan/må påtage sig (opgaver udenfor hallen).


Er man i tvivl bør man altid føre en dialog med  Formanden INDEN holdet påtager sig en arbejdsopgave, der har til formål at generere økonomi til holdets konto. Klubben vil, i fald det er muligt, altid bakke op omkring holdindtjeningerne.CUPS


Ved afholdelse af cups sælges klubbens sortiment i kiosken, og afregningen sker her med 100% til klubben. ALLE andre aktiviteter som holdet laver, f.eks. salg af mad/drikke, som ikke konflikter med klubbens sortiment i kiosken, tilfalder ubeskåret holdet, tillige med evt. anden indtjening (f.eks. lotterier, stande af div. art, overnattende hold (gæster)). 

Det er således ikke tilladt at sælge "egne sodavand", toasts eller lignende, men derimod er det i orden at lave egne sandwiches og kage til salg.Holdsponsorater


Alle holdsponsorater SKAL godkendes af formanden inden accept. 

Klubben ønsker at værne om klubbens sponsorer, som er tilknyttet eliten og klubben i øvrigt. Hvis holdsponsorater indebærer tryk på klubbens ejendom, skal bestyrelsen give deres godkendelse hertil.Generelt om udgifter ved puljetunering samt DM


Der kan ansøges ved formanden om tilskud til puljeturnering samt DM. Ansøgningen tages op i  Bestyrelsen for godkendelse af tilskud hertil. Holdene har ikke krav på tilskud, men tilskuddene skal prioriteres af bestyrelsen.